Op een koude winterdag lekker warm bij de kachel zitten met een warme chocolademelk. Genieten van het knetterende vuur en de gezelligheid die een haard met zich meebrengt. Wie wil dat nou niet?

Bij de aanschaf van een haard of kachel bent u er niet. Om lekker te kunnen genieten van uw haard dient er uiteraard nog veel werk ‘achter de schermen’ verricht te worden. Denk daarbij aan de luchttoevoer en luchtafvoer, het is van levensbelang dat dit goed geregeld is.

Bij aankoop van een nieuwe haard of kachel heeft u natuurlijk een rookkanaal nodig. Vraag uw haard- en kachelspecialist naar een ISOproof rookkanaal. ISOproof is een nieuw, deugdelijk, betrouwbaar, betaalbaar en gegarandeerd brandveilig rookkanaal!

ISOproof biedt u een uitgebreid assortiment van onder andere trekkappen en dakdoorvoeren. Ook kunt u bij ons terecht voor bevestigingsbeugels of aansluitstukken. U kunt het zo gek niet bedenken en wij hebben het als het om u rookkanaal gaat!

ISOproof rookgasafvoerkanalen en de nieuwe Europese normen.

Het ISOproof dubbelwandig rookgasafvoerkanaal heeft de Europese CE-markering, waarmede het product voldoet aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de Europese Unie en die zijn opgenomen in de nationale wetgeving van de lidstaten.

Het ISOproof dubbelwandig rookgasafvoerkanaal voldoet aan de Europese norm NEN-EN 1856-1. Dit is een Europees kwaliteitskeurmerk.

Isoproof levert dubbelwandige rookgasafvoerkanaal onderdelen uitsluitend bestaande uit binnenwandig 316L RVS / buitenwandig 304 RVS overeenkomstig met de Nederlandse normen.

Op rookgaskanalen zijn de CE-markering, de Europese norm NEN-EN 1856-1, het bouwbesluit en  installatie-voorschriften van toepassing. In onze installatievoorschriften is vastgelegd hoe het kanaal gemonteerd moet worden en onder andere hoe- en met welke materialen het kanaal omkokerd dient te worden.

De gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht heeft de bevoegdheid te controleren of aan de eisen is voldaan. Om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen wordt controle uitgevoerd of de toegepaste materialen gekeurd zijn volgens NEN normen of daaraan gelijkwaardige normen.

Verwarring rond de NEN norm 6062  

Sommige bronnen stellen dat rookgasafvoersystemen  moeten voldoen aan het keurmerk volgens de NEN norm 6062.

In veel Europese landen bestaan nationale keurmerken met een lange traditie die vast verankerd zijn in het nationale bewustzijn. Het gaat hierbij vaak om keurmerken met een andere achtergrond, bijvoorbeeld voortkomend uit een belangenbehartigingsorganisatie

Betreffende de NEN 6062 is het zelfs zo dat deze enigzins achterhaald is maar om commerciële redenen nog gehanteerd wordt. Binnen enkele jaren zullen de NEN normen vervallen en plaats moeten maken voor één Europese norm. In feite is CE een voorloper op deze ontwikkelingen en geeft 1856-1 het kwaliteitskeur aan!

Bij aanschaf van een ISOproof rookgasafvoersysteem kiest u dus voor de toekomst, voor kwaliteit en veiligheid.